100 ปี ศรีบุณยา ไนท์รัน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
  ชาย : รุ่น 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
  หญิง : รุ่น 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50 ปี ขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน -กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

คลิกที่แผนที่ เพื่อดูภาพขยาย

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
- เวลา 10.00 น.-20.00 น.รับเสื้อรับบิบ ณ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
- เวลา 21.15 น.แอโรบิก
- เวลา 21.30 น.ประธานกล่าวเปิดงาน
- เวลา 22.00 น.ปล่อยตัว ระยะ 10.5 กม.
- เวลา 22.15 น.ปล่อยตัวระยะ 5 กม.
- เวลา 22.20 ปล่อยตัวระยะ 3 กม.
- เวลา 23.30 น.มอบรางวัล
- เวลา 00.30 น.ปิดงาน

สอบถามการสมัครออนไลน์ / ข้อมูลทั่วไป

 • 0836154261 : ชาคริต (ศิษย์เก่า 09)
 • 034471685 : โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
 • 0897447731 : นายชาญณรงค์ เพ็งโนนยาง รอง ผอ.สถานศึกษา
 • 094-253-9299 : นายวีกิจ จันทร์กระจาย ผอ.สถานศึกษา